Neuropsykologisella tutkimuksella

selvitetään kognitiivista ja psyykkistä toimintakykyä.

Se voidaan tehdä osana diagnostisia selvityksiä neurologista tai neuropsykiatrista oirekuvaa / sairautta tutkittaessa (esimerkiksi muistisairaus, aivovamma, aivoverenkiertohäiriö, oppimisvaikeus, ADHD).Tutkimuksella voidaan selvittää myös muiden sairauksien vaikutuksia kognitiiviseen toimintakykyyn (esimerkiksi mieliala- ja uniongelmat, pitkittynyt stressi, sydän- ja keuhkosairaudet).

Tutkimuksella voidaan selvittää asiakkaan edellytyksiä työhön, opiskeluun, autolla ajamiseen tai itsenäiseen arjen selviytymiseen. Tutkimusta tarvitaan myös neuropsykologisen kuntoutuksen suunnitteluun

Haastattelun ja testimenetelmien avulla arvioidaan muistia, keskittymistä, toiminnanohjausta, ajattelutoimintoja, havaitsemista, kielellisiä taitoja, käyttäytymistä ja tunne-elämää.

Tutkimus kestää n. 3 tuntia. Lähetetiedot ja tutkimusaihetta koskevat aiemmat sairauskertomustiedot ovat perustana tutkimukselle. Haastattelussa tietoja kerätään ja kootaan lisää. Haastatteluun voi osallistua myös läheinen, ja se on toivottavaa erityisesti muistisairauksissa.

Testitehtäviä tehdään omien kykyjen ja jaksamisen mukaisesti. Jos asiakas käyttää silmälaseja lukiessaan, ne on hyvä ottaa mukaan. On tavallista, että tutkimus jännittää etukäteen, mutta yleensä jännitys helpottaa alun jälkeen ja tutkimus saadaan yleensä aina tehtyä. Tavoitteena on, että tutkimus tukee asiakkaan itsetuntemusta, antaa tukea senhetkisten ratkaisujen tekemiseen ja mahdollisten tukitoimien suunnitteluun. Tutkimus sisältää suullisen palautteen ja kirjallinen lausunto valmistuu noin viikossa.

Neuropsykologi tekee yhteistyötä lääkäreiden, neurologien, psykiatrien ja työterveyslääkäreiden kanssa. Lääkärin lähete tutkimukseen tarvitaan, jotta tutkimuksen tarve on harkittu. Vain lähetteellä asiakas saa Kelan SV3-korvauksen. Neuropsykologinen tutkimus ei johda diagnoosiin suoraan, vaan sen tekee aina lähettänyt lääkäri hyödyntäen neuropsykologisia tutkimustuloksia.

Tutkimus voi toteutua terveyskeskuksen, vakuutusyhtiön, työnantajan tai asiakkaan lähettävän muun organisaation myöntämällä maksusitoumuksella. 


Neuropsykologisesta kuntoutuksesta 

hyötyy osa tutkittavista. Kuntoutukseen ohjaus tapahtuu tehdyn tutkimuksen perusteella ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kuntoutukseen haetaan yleensä maksusitoumusta omasta terveyskeskuksesta, vakuutusyhtiöstä tai Kelasta.