Neuropsykologisella tutkimuksella

selvitetään kognitiivista ja psyykkistä toimintakykyä osana diagnostisia selvityksiä neurologista tai neuropsykiatrista oirekuvaa tai sairautta tutkittaessa (esimerkiksi muistisairaus, aivovamma, aivoverenkiertohäiriö, oppimisvaikeus, ADHD, autismin kirjo)

tai/ja

selvitetään kognitiivisia edellytyksiä työhön, opiskeluun, autolla ajamiseen tai itsenäiseen arjen selviytymiseen.

Haastattelun ja testimenetelmien avulla arvioidaan muistia, keskittymistä, toiminnanohjausta, ajattelutoimintoja, havaitsemista, kielellisiä taitoja, käyttäytymistä ja tunne-elämää.

Tutkimus kestää n. 3 tuntia. Mukaan on hyvä ottaa lähetetiedot ja mahdolliset sairautta koskevat aiemmat sairauskertomustiedot sekä silmälasit ja kuulolaite, jos niitä tarvitsee. Alkuhaastatteluun voi osallistua myös läheinen, ja se on toivottavaa erityisesti muistisairauksissa. Asiakas saa tietoa tutkimuksen kulusta, ja testitehtäviä tehdään omien kykyjen ja jaksamisen mukaisesti. Tutkimus sisältää suullisen palautekeskustelun. Tavoitteena on, että tutkimus tukee asiakkaan itsetuntemusta, antaa tukea senhetkisten ratkaisujen tekemiseen ja mahdollisten tukitoimien suunnitteluun. Kirjallinen lausunto valmistuu noin viikossa.

Neuropsykologi tekee yhteistyötä lääkäreiden, neurologien, psykiatrien ja työterveyslääkäreiden kanssa.

Lääkärin lähete tutkimukseen tarvitaan, jotta tutkimuksen tarve on harkittu. Vain lähetteellä asiakas saa Kelan SV3-korvauksen. Neuropsykologinen tutkimus ei johda diagnoosiin suoraan, vaan sen tekee aina lähettänyt lääkäri hyödyntäen neuropsykologisia tutkimustuloksia.

Tutkimus voi toteutua terveyskeskuksen, vakuutusyhtiön, työnantajan tai asiakkaan lähettävän muun organisaation myöntämällä maksusitoumuksella. 


Neuropsykologisesta kuntoutuksesta 

hyötyy osa tutkittavista. Kuntoutukseen ohjaus tapahtuu tehdyn tutkimuksen perusteella ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kuntoutukseen haetaan yleensä maksusitoumusta omasta terveyskeskuksesta, vakuutusyhtiöstä tai Kelasta.