Neuropsykologisella tutkimuksella

selvitetään kognitiivista oirekuvaa osana diagnostisia selvityksiä (esimerkiksi muistisairaus-, aivovamma-, oppimisvaikeus/tarkkaavaisuushäiriö -epäilyissä) tai/ja

kognitiivista toimintakykyä suhteessa asiakkaan elämäntilanteeseen, kuten edellytyksiä työhön, opiskeluun, autolla ajamiseen ja itsenäiseen arjen selviytymiseen.

Haastattelun ja testimenetelmien avulla arvioidaan muistia, keskittymistä, toiminnanohjausta, ajattelutoimintoja, havaitsemista, kielellisiä taitoja, käyttäytymistä ja tunne-elämää.

Tutkimus kestää n. 3 tuntia. Mukaan on hyvä ottaa mahdolliset sairautta koskevat aiemmat sairauskertomustiedot sekä silmälasit ja kuulolaite, jos asiakas niitä tarvitsee. Alkuhaastatteluun voi osallistua myös läheinen, ja se on toivottavaa erityisesti muistisairauksissa. Tutkimus sisältää suullisen palautteen ja kirjallisen lausunnon jälkikäteen toimitettuna.

Neuropsykologi tekee yhteistyötä lääkäreiden, neurologien, psykiatrien ja työterveyslääkäreiden kanssa. Lääkärin lähete tutkimukseen tarvitaan, jotta tutkimuksen tarve on harkittu. Vain lähetteellä asiakas saa Kelan SV3-korvauksen. Neuropsykologinen tutkimus ei johda diagnoosiin suoraan, vaan sen tekee aina lähettänyt lääkäri hyödyntäen neuropsykologisia tutkimustuloksia.

Tutkimus voi toteutua myös terveyskeskuksen, vakuutusyhtiön, työnantajan tai asiakkaan lähettävän muun organisaation myöntämällä maksusitoumuksella. 


Neuropsykologisesta kuntoutuksesta 

hyötyy osa tutkittavista. Kuntoutukseen ohjaus tapahtuu tehdyn tutkimuksen perusteella ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kuntoutukseen haetaan yleensä maksusitoumusta omasta terveyskeskuksesta, vakuutusyhtiöstä tai Kelasta.